Link Control Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri

KALİTE POLİTİKASI

Tüm faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak; tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak hizmet vermek, Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yetkin personeli ile müşteri memnuniyetini sağlamak,

Çalışanlarının yetkinliklerini faaliyetlerine uygun olarak geliştirmek,

Proseslerin etkinliğini LINK CONTROL yönetim sistemi gereklilikleri ve müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek,

Çalışanlarının hizmet alanlarında güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bunun için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli yüksek tutmak ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak.

ÜST YÖNETİMİN GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

LİNK CONTROL Üst Yönetimi;

Hizmetlerini; müşterileri arasında ayrım gözetmeksizin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine dayanarak, hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmayacak şekilde objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde gerçekleştireceğini, bunu gerçekleştirmek için riskleri belirleyerek değerlendireceğini ve minimize edeceğini,

Uygunluk değerlendirme sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını, tarafsızlığı etkileyecek bir durum tespit ettiğinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerine son vereceğini ve hizmet verdiği kuruluşların itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınılacağını,

Uygunluk değerlendirme faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılmadığını, ancak, kanun/yasa gerekliliği veya bir kamu kurumu talebi olması durumunda bu bilgilerin paylaşılacağını,

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak, ticari, finansal ve diğer baskılara izin vermeyeceğini,

Personelin yetkin oldukları konularda almış oldukları kararları etkilemeyeceğini,

Faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişebilecek hiçbir etkide bulunmayacağını,

Yetkin personel ile şeffaf, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütebilmek için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi; alanında uzman, deneyimli ve dinamik kadrosuyla gıda sektöründen turizme, eğitimden geri dönüşüme, taşımacılıktan lojistik sektörüne kadar geniş yelpazede uygunluk değerlendirme hizmetleri ile müşterilerimizin süreç iyileştirmelerinde fark yaratmaktadır.

Farkımız; tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda, artı değer yaratan hizmetler üreterek, firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilmeleri için gelişimine katkı sağlamaktır.

Hizmetlerimizi, müşterilerimizi odağımıza alarak, güven esasına dayalı proaktif yaklaşımla ve bütünsel anlayışla gerçekleştiririz.

Öneri ve Teklif Alın

Uzman ekibimize ulaşarak firmanızın değişen sektör koşulları karşısında ne tür belgelendirme, standardizasyon, akreditasyon veya denetimlere ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli bir akreditasyon, belgelendirme veya akreditasyon hizmeti hakkında teklif ve bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz.