parallax background

ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 kural ve standartlar serisi, bir kalite yönetim sistemi ailesidir. Bunlardan biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, adından da anlaşılacağı gibi, kalite yönetiminin esaslarını belirlemek üzere oluşturulmuş bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, belirli kalite standartlarına ulaşmak isteyen firmaların sağlaması gereken koşulları belirler. Bu anlamda hem kalite standartlarını sağlamayı amaçlayan firmalar için bir kılavuz niteliğinde hem bu firmalarla iş yapma potansiyeli olan diğer firmalar ve en önemlisi müşteriler için güvence niteliğindedir.

Günümüzde dünya çapında 1 milyondan fazla firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Bu durum, kalite yönetimi standartlarını belirleme ve belgelendirme konusunda ISO 9001’i dünyanın en çok talep gören ve başvurulan sistemi hâline getirmektedir.


Küreselleşen dünyamızda hiçbir ülke ve firmanın tek başına ayakta durması mümkün değildir. Ekonomiler, sanayiler, ürün ve hizmetler dünyanın en uzak köşelerinden her yöne ve sürekli bir akış içindedir.

Bu akışın ortaya çıkarttığı döngü içinde, dinamikleri ve standartları birbirinden çok farklı olan yüz binlerce firma “iyi, kötü, kaliteli, kalitesiz” gibi öznel, göreli ve değişken nitelemelere bel bağlayamaz. “İyi”nin, “kaliteli”nin ne olduğunu bütün dünya çapında öznelliğe yer bırakmayacak şekilde standardize eden bir sisteme ihtiyaç vardır.

İşte ISO standartları bu ihtiyaca yanıt vermek için kurgulanmış bir sistemdir. Dünyanın neresinde olursa olsun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip bir firma kalite yönetimi anlamında göreli ya da değişken olmayan belirli standartları uygulamış demektir.

Nasıl ki 1 metre dünyanın her yerinde aynı uzunluğu, 1 kilo dünyanın her yerinde aynı ağırlığı ifade ediyorsa ISO Standartları da dünyanın her yerinde aynı niteliklere sahip kalite yönetim standartlarını ifade eder. Bu sayede alınan ürün veya hizmetin belirli standartların üzerinde olacağı güvence altına alınmış olur.

Böylece dünyanın neresinde olursa olsun her firma veya müşteri bir ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi olan bir firmadan mal veya hizmet alacağı zaman, o firmanın kalite yönetimi konusunda dünyanın her yerinde aynı olan belirli standartları sağladığını bilir.

Özetle; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi birlikte iş yapan veya yapmayı planlayan tüm tarafların çıkarlarını güvence altına almayı amaçlayan bir çeşit uzlaşmadır.


 • Tüm taraflar için güven teşkil etmede rol oynar.
 • Belgelendirilmiş kuruluşların finansallarının, belgelendirilmemiş denk kuruluşlara göre daha olumlu yönde ilerlediğini ortaya koyan araştırmalar vardır.
 • Maliyetlerin azaltılmasında etkilidir.
 • Sunulan son ürün veya hizmetin kalitesini belgeler ve güvenceye alır.
 • Sürekli ve sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen firmalar için temel kılavuz niteliğindedir.
 • Sorun çözmede yaklaşım ve çözüm yöntemlerini standardize ederek verimlilik ve etkinliği arttırır.
 • Firmanın kalitesini üçüncü taraflar gözünde kanıtlayan dünya çapında geçerli bir belge niteliğindedir.
 • Dünya çapında kabul ve talep gördüğü için bazı firmalar iş ortaklarına ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olmayı şart koşmaktadır.
 • Kurumsallaşmayı hedefleyen firmalar için süreci kolaylaştırıcı ve hızlandırıcıdır.
 • Firmanın marka değeri ve prestijine uluslararası ölçütlerde katkısı vardır.
 • Potansiyel müşteri ve iş ortakları gözünde güven ve güvence sağlayıcı niteliktedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi herhangi bir sektör veya sanayi dalına özel olarak geliştirilmiş bir standardizasyon sistemi değildir.

Bu nedenle “ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Avantajları” ve “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Faydaları” başlığı altında bahsedilen durumlardan fayda sağlamak isteyen her sektörden, her boyutta firma ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi belgesi alabilir.

Herhangi bir boyut, çalışan sayısı, faaliyet alanı kısıtlaması yoktur.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi Link Control’ün de aralarında bulunduğu bağımsız, tarafsız ve bu alanda uzmanlaşmış bir üçüncü taraf şirketin kılavuzluğunda alınır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi konusunda uzmanlaşmış olan denetleyici firma, önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını sağlamak konusunda başvurucu firmaya kılavuzluk eder. Yapılan değerlendirme, inceleme ve raporlamalar sonucunda eğer varsa eksikler tamamlanır ve yönetim sistemi standartlarının eksiksiz sağlandığından emin olunur. Ardından yapılacak denetimler sonrasında başvurucu tarafın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını sağladığı belgelendirilir ve ilgili firmaya, belirli prosedürler sonrasında belgesi teslim edilir.

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Yetkin, dinamik ve deneyimli kadrosuyla tüm denetleme, gözetim, belgelendirme, ekspertiz ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde yanınızda. Ekibimiz; tarafsızlığı ilke edinerek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun, bağımsız denetim hizmeti vermektedir. Tüm denetim, gözetim, belgelendirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütürken odak noktamız firmalara karşı değil, firmalar için çalışmaktır. Denetim hizmetlerini, firmaları puanlamak için değil, süreçlerdeki aksaklıkları belirleyip firmayı ileri taşımanın bilinciyle, yani özetle müşteri memnuniyetini merkeze alarak yürütürüz.

Öneri ve Teklif Alın

Uzman ekibimize ulaşarak firmanızın değişen sektör koşulları karşısında ne tür belgelendirme, standardizasyon, akreditasyon veya denetimlere ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli bir akreditasyon, belgelendirme veya akreditasyon hizmeti hakkında teklif ve bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz.