parallax background

ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş yeri ortamında ve çalışma sırasında ve süresine yaşanabilecek kazaları ve iş, meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak düzenlenmiş bir standartlar serisidir.

Ana amacı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi olmakla birlikte çalışanların bedensel ve zihinsel sağlığını korumayı ve geliştirmeyi de amaçlar.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları OHSAS 18001 ve Uluslararası Çalışma Örgütü uygulama ve yönergeleri temel alınıp geliştirilerek hazırlanmıştır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları, yapısal olarak ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarının üst seviye standartlarıyla da benzeştiğinden dolayı bu standartlara uyumlanma sürecini de kolaylaştırmaktadır.


İş güvenliği can güvenliğiyle eşdeğer olduğundan ve can güvenliği de tüm firmaların en temel kaynağı olan insan kaynağını korumakta esas olduğundan dolayı, herhangi bir firmanın iş ve işçi güvenliğini sağlamadan faaliyetlerini sürdürmesi düşünülemez ve kabul edilemez.

Çalışanların can güvenliğini sağlamak bir sorumluluk ve yükümlülüktür. Dolayısıyla can güvenliğinin sağlanamadığı durumların şirket için yaratacağı maddi kayıpların yanı sıra hukuki ve cezai sonuçları olması da söz konusudur. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi iş güvenliğini olumsuz etkileyen nedenleri ortadan kaldırmaya odaklanarak işçiyi koruduğu gibi işvereni de bu olumsuz sonuçlardan korur.

Can ve vücut bütünlüğü güvenliği temel insan haklarından ve evrensel değerlerden sayıldığından ötürü can güvenliği sağlanmamış çalışanların mutlu, sağlıklı ve işyerine bağlılık gösteren çalışanlar olması beklenemez. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmaya odaklandığı bu güvenli ortam sayesinde çalışanların psikolojik sağlığını, firmaya bağlılığını ve genel memnuniyetini; bunların doğal bir sonucu olarak da çalışan verimliliğini doğrudan ve dolaylı yollardan arttırmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi zorunlu bir yükümlülük değil firmaların gönüllü olarak dâhil olup uyguladığı bir standartlar sistemidir. Kendi çalışanlarının iş ve can güvenliğini sağlamak için çaba göstermeyen bir firmanın, günümüz pazar ve ticari koşullarında prestijli bir firma hâline gelmesi beklenemez. Dolayısıyla ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi doğrudan firmanın prestiji ve marka değeri üzerinde de etkiye sahip bir sistemdir.


  • Çalışanların ve firmayla fiziksel etkileşime girenlerin güvenliğini sağlamaya ve geliştirmeye odaklanır.
  • Çalışanların yalnızca bedensel değil zihinsel ve psikolojik durumlarını koruma ve geliştirmeye odaklanır.
  • İş kazaları gibi durumlar yüzünden ortaya çıkacak ceza ve tazminat gibi maliyetlerin oluşmasını önler.
  • Firmanın sürdürülebilirliği açısından temel teşkil eden ögelerden biridir.
  • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağlamak ve güçlendirmekte etkilidir.
  • İş kazaları nedeniyle oluşabilecek iş kayıplarını ve maddi kayıpları önlemekte etkilidir.
  • ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerine uyum süreçlerini kolaylaştırmakta etkilidir.
  • Yurt içindeki iş ve işçi güvenliği mevzuatlarına uyum sağlamayı ve çalışma ortamını bu standardartlarda sürdürmeyi kolaylaştırdığı gibi, özellikle yurt dışında faaliyet göstermeyi hedefleyen veya yeni pazarlara açılma aşamasında olan şirketlerin faaliyet gösterecekleri yabancı ülkelerdeki yönetmelik ve mevzuatlara da daha kolay uyum sağlamasında etkilidir.
  • Markanın pazarlanabilirliğini ve marka değerini arttırmaya katkı sağlar.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi herhangi bir sektör veya sanayi dalına özel olarak geliştirilmiş bir standardizasyon sistemi değildir.

Bu nedenle “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Avantajları” ve “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” başlığı altında bahsedilen durumlardan fayda sağlamak isteyen her sektörden, her boyutta firma ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alabilir.

Herhangi bir boyut, çalışan sayısı, faaliyet alanı kısıtlaması yoktur.


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi Link Control’ün de aralarında bulunduğu bağımsız, tarafsız ve bu alanda uzmanlaşmış bir üçüncü taraf şirketin kılavuzluğunda alınır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi konusunda uzmanlaşmış olan denetleyici firma, önce ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını sağlamak konusunda başvurucu firmaya kılavuzluk eder.

Yapılan değerlendirme, inceleme ve raporlamalar sonucunda eğer varsa eksikler tamamlanır ve standartların eksiksiz sağlandığından emin olunur.

Ardından yapılacak denetimler sonrasında başvurucu tarafın ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını sağladığı belgelendirilir ve ilgili firmaya, belirli prosedürler sonrasında belgesi teslim edilir.

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Yetkin, dinamik ve deneyimli kadrosuyla tüm denetleme, gözetim, belgelendirme, ekspertiz ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde yanınızda. Ekibimiz; tarafsızlığı ilke edinerek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun, bağımsız denetim hizmeti vermektedir. Tüm denetim, gözetim, belgelendirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütürken odak noktamız firmalara karşı değil, firmalar için çalışmaktır. Denetim hizmetlerini, firmaları puanlamak için değil, süreçlerdeki aksaklıkları belirleyip firmayı ileri taşımanın bilinciyle, yani özetle müşteri memnuniyetini merkeze alarak yürütürüz.

Öneri ve Teklif Alın

Uzman ekibimize ulaşarak firmanızın değişen sektör koşulları karşısında ne tür belgelendirme, standardizasyon, akreditasyon veya denetimlere ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli bir akreditasyon, belgelendirme veya akreditasyon hizmeti hakkında teklif ve bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz.