parallax background

ISO 28001 | Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28001 | Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Tedarik zinciri firmaların can damarlarıdır. Verimli ve aksaksız işleyen bir tedarik zinciri olmadan firma da verimli şekilde varlığını sürdüremez. Bu nedenle lojistik de dâhil olmak üzere tedarik zincirinin güvence altına alınması her firma için olmazsa olmaz bir gereksinimdir. ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi tam olarak bu konuya odaklanan bir standartlar bütünüdür.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları, tedarik zinciri konusu küresel boyutta ele alır. Şirketlerin toplumlara sağladığı ürün ve hizmetlerin; toplumların, ekonominin ve nihayetinde insanlığın genel refahının ilerlemesinde kilit unsurlardan biri olduğu kabulüyle uluslararası tedarik zincirinin güvenliğini sağlamayı hedefler.

ISO kuruluşu, ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin amacını “uluslararası ticarî faaliyet gösteren tüm kurumların dâhil olduğu uluslararası tedarik zincirinde yer alan bütün bileşenlerin güvenliğinin makul seviyelere çekilmesi ve belgelenmesi” şeklinde tanımlar. Uluslararası tedarik zincirini ilgilendiren her konuda firmaların daha iyi ve etkili riske dayalı karar alma becerisini geliştirme olanağı sağladığını da belirtmektedir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları Dünya Gümrük Örgütü Standartları’yla uyumlu olmakla birlikte tekil/yerel gümrük kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen yönergelerin yerini almak ya da onları etkisiz kılmak üzere geliştirilmemiştir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları, kurumların veya firmaların kendi yönetimi/denetimi altındaki tedarik zinciri unsurlarının mevcut güvenliğini/güvenilirliğini doğru değerlendirebilmesine olanak tanıdığı gibi, denetim kurumlarına da küresel boyutta geçerli olacak evrensel değerlendirme standartları sunar.


ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin en önemli faydalarından biri, uluslararası tedarik zincirinde var olan veya ortaya çıkabilecek, zincirin güvenliği ve güvenilirliği açısından risk yaratan durumların belirlenmesini kolaylaştırmasıdır.

Firmaların/şirketlerin tedarik zincirinde aksama yaşamasının, üretim veya hizmet arzını (sunumunu) sekteye uğratması kaçınılmazdır. Üretim veya hizmet çıktısının aksaması da kaçınılmaz olarak firma güvenilirliğini ve saygınlığını zedeleyecektir. ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemini sayesinde firmalar bu durumdan kaçınabilir; kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarıysa en hızlı şekilde ve en az hasarla atlatabilir.

Bunların yanı sıra ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, tedarik zincirindeki mevcut ve potansiyel zaafların belirlenmesi sayesinde ilgili personelin eğitiminde kılavuz niteliğinde kullanılabilecek veriler sunar. İnsan kaynağının eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve daha etkin kullanımı sayesinde personel zamanı ve maliyeti daha etkin kullanılmış olur. Bu da işletme maliyetlerinin düşürülmesinde, yükselmesinin önüne geçilmesinde önemli bir etkendir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren firmalar açısından da özel bir önemi haizdir. Dünya Gümrük Örgütü Standartları’yla uyumlu olduğundan dolayı, ithalat/ihracat yapan her türlü firmanın uluslararası ticaret ve gümrük yönetmeliklerine uyum sağlamasını kolaylaştırır. Ek olarak, faaliyet yapılan ya da yapılması planlanan yerel gümrük yönergeleri ve yönetmeliklerine uyum süreçlerini de kolaylaştırmakta katkısı vardır.

Tedarik zincirinde ortaya çıkacak aksaklıklar, bazı durumlarda firma açısından yıkıcı sonuçlar ve maliyetler doğurabilmektedir. ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları firmaları bu yıkıcı sonuç ve maliyetlerden korumaya yardımcı olur.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları, üretimde aksama olmasını önlemeye destek olarak firma itibarı ve güvenilirliğinin zedelenmesini önler. Üretimde aksamaların önlenmesinin doğal bir sonucu olarak maddi kayıpları önlediği gibi üretim maliyetlerininin yükselmesini önlemekte de etkilidir.


  • Tedarik zincirinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamakta etkilidir.
  • Üretim süreçlerinin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olur.
  • İşletme maliyetlerini düşük tutmaya destek olur.
  • Üretim maliyetlerinin yükselmesini önlemeye ve bazı durumlarda düşürülmesine katkıda bulunur.
  • Firmanın varlığının ve kârlılığının verimli şekilde sürdürülebilmesini sağlar.
  • İlgili personelin eğitim konularının daha etkili şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Böylece personel maliyetlerinin yükselmesini önler.
  • Uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalar için kolaylaştırıcı etkisi vardır.
  • İthalat/ihracat yapan firmaların yerel gümrük yönerge ve yönetmeliklerine uyum sağlamasını kolaylaştırır.
  • Firmanın itibarı ve marka imajının zedelenmesini önlemeye yardımcı olur.
  • Uzun vadeli varlık ve faaliyet hedefleri olan firmalar için strateji belirlemede önemli bir kılavuz niteliğindedir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi herhangi bir sektör veya sanayi dalına özel olarak geliştirilmiş bir standardizasyon sistemi değildir. Bu nedenle “ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Avantajları” ve “ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi” başlığı altında bahsedilen durumlardan fayda sağlamak isteyen her sektörden, her boyutta firma ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alabilir. Herhangi bir boyut, çalışan sayısı, faaliyet alanı kısıtlaması yoktur


ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi Link Control’ün de aralarında bulunduğu bağımsız, tarafsız ve bu alanda uzmanlaşmış bir üçüncü taraf şirketin kılavuzluğunda alınır.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi konusunda uzmanlaşmış olan denetleyici firma, önce ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları’nı sağlamak konusunda başvurucu firmaya kılavuzluk eder. Yapılan değerlendirme, inceleme ve raporlamalar sonucunda eğer varsa eksikler tamamlanır ve standartların eksiksiz sağlandığından emin olunur. Ardından yapılacak denetimler sonrasında başvurucu tarafın ISO ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları’nı sağladığı belgelendirilir ve ilgili firmaya, belirli prosedürler sonrasında belgesi teslim edilir

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Yetkin, dinamik ve deneyimli kadrosuyla tüm denetleme, gözetim, belgelendirme, ekspertiz ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde yanınızda. Ekibimiz; tarafsızlığı ilke edinerek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun, bağımsız denetim hizmeti vermektedir. Tüm denetim, gözetim, belgelendirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütürken odak noktamız firmalara karşı değil, firmalar için çalışmaktır. Denetim hizmetlerini, firmaları puanlamak için değil, süreçlerdeki aksaklıkları belirleyip firmayı ileri taşımanın bilinciyle, yani özetle müşteri memnuniyetini merkeze alarak yürütürüz.

Öneri ve Teklif Alın

Uzman ekibimize ulaşarak firmanızın değişen sektör koşulları karşısında ne tür belgelendirme, standardizasyon, akreditasyon veya denetimlere ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli bir akreditasyon, belgelendirme veya akreditasyon hizmeti hakkında teklif ve bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz.