parallax background

ISO 22483 | Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi

ISO 22483 | Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi

Turizm sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en hızlı gelişen sektörlerden olduğu gibi birçok ülke için de en yüksek gelir elde edilen sektörlerdendir. Bu da turizm sektörünün dinamiklerini “amansız” rekabet koşullarına göre biçimlendirmektedir.

Turizm sektörü denince akla ilk gelen otellerse bu sektörün lokomotifi durumundadır. Turistik bir faaliyete, geziye başlamadan çok önce dahi otel arayışına girilmesinin yanı sıra oteller, bazen konaklama ihtiyacını karşılayacak bir tesis olmaktan çıkıp turizm faaliyetinin ana güdüsü, motivasyonu hâline gelebilmektedir.

Turizm sektöründeki yoğun ve amansız rekabet düşünüldüğünde, otellerin de bu sektörün itici gücü olarak bu rekabete uyum sağlaması gerektiği de hesaba katıldığında tesisin, hizmetlerin ve ilgili her türlü etkenin pazarlamasında bazı göreli değişiklikler, satış amaçlı çeşitli saptırmalar olabileceğini öngörmek zor değildir. Böyle bir durumda da müşteri beklentilerinin yanlış yönlendirilmesi, hatta müşterinin yanıltılması veya mağdur edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Otellerin türüne, olanaklarına, büyüklüklerine ve hatta bulundukları bölgeye göre dahi sahip oldukları olanak ve sundukları hizmetlerin lüks mü, ortalam mı, yoks standardın altında mı sayılması gerektiği konusuysa müşterinin kafasını karıştırma ve yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek ek etkenlerdir. İşte ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları bu kafa karışıklıklarını gidermek ve önlemek üzere kurgulanmış bir standartlar sistemidir

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları oteller arasında tür, bölge, boyut, personel sayısı gibi hiçbir ayrım gözetmediği gibi otel tarafından vaat edilen hizmetlerin kurum personeli tarafından mı yoksa bir alt yüklenici tarafından mı sağlandığına da bakmaz. Bu yaklaşımıyla ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları tüm oteller için misafir memnuniyeti sağlayacak terminolojiyi ve standartları belirlemek üzere kurgulanmıştır.


İnsanlar, toplumlar, topluluklar, bölgeler çok çeşitlidir ve bunların hepsi kendine özgü koşullarda varlığını devam ettirmektedir. Bir yöre insanı için ultra lüks sayılan standartlar başka bir yöre insanı için gayet olağan özellikler olabilir. Benzer biçimde bir bölgedeki bir otel, kendi bölgesindeki otellere göre ortalama bir hizmet sunuyorken, başka bölgeden gelecek bir müşteri için yüksek standartlarda sayılabilir.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları terminoloji ve kalite standartlarını belirleyerek bu kafa karışıklıklarını önlemeyi amaçlar.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları otellerle ilgili standartları tek boyutta değil müşteriyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek tüm boyutlarıyla ele alınır. Yani otelin yalnızca fiziksel koşullarıyla ilgilenmez.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları güvenlik, temizlik, personel, hizmet, bakım, etkinlik organizasyonu gereksinimleriyle birlikte eğlence etkinlikleri, tedarik yönetimi ve misafir memnuniyeti gibi konuları da ele alır.

Tüm bu konuların standarta bağlanması sayesinde yalnızca müşteriler değil oteller de korunmuş olur. ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları’nı uygulayan bir otelin bu standart terminolojiyi uygulayacağı, tesisin reklam ve pazarlama çalışmalarında göreli değişkenlere, kavramların saptırılmasına başvurmadığı/vurmayacağı da müşteri gözünde belgelenmiş olur.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sisteminin Standartları’nın en temel getirilerinden biri müşteri beklentilerinin ve satış vaatlerinin doğru yönetilmesidir. Bu sayede memnuniyet artacağı gibi müşteri memnuniyetsizlikleri ve şikâyetleri de azalacaktır.

Otelin marka itibarının ve müşteri bağlılığın artmasıyla birlikte doğal olarak rekabet avantajı d kazanılacaktır.


  • Müşteri beklentilerinin doğru yönetilmesinde etkilidir.
  • Müşteri memnuniyetini arttırmaya yardımcı olur.
  • Marka itibarı ve imajını güçlendirir.
  • Rekabet avantajı sağlar.
  • Müşterilerde güven uyandırmanın yanı sıra müşteri bağlılığını da arttırmakta etkilidir.
  • Süreç içinde verilen eğitimler sayesinde personel niteliğinin arttırılmasını sağlar.
  • Kimi diğer ISO standartlarına uyum sağlamayı kolaylaştırır.
  • Otelin hem yerel hem de uluslararası standartlarda çalıştığını belgeler.
  • Yaşadığımız salgın ortamı gibi beklenmedik durumlar ortaya çıkması hâlinde getirilecek ek önlem ve şartlara uyum sağlamayı kolaylaştırır.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi herhangi bir otel tipi veya boyutuna özel olarak geliştirilmiş bir standardizasyon sistemi değildir. Bu nedenle “ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Avantajları” ve “ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi” başlığı altında bahsedilen durumlardan fayda sağlamak isteyen her sektörden, her boyutta firma ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi belgesi alabilir. Herhangi bir boyut, çalışan sayısı, faaliyet alanı kısıtlaması yoktur.


ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi belgelendirmesi Link Control’ün de aralarında bulunduğu bağımsız, tarafsız ve bu alanda uzmanlaşmış bir üçüncü taraf şirketin kılavuzluğunda alınır.

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi belgelendirmesi konusunda uzmanlaşmış olan denetleyici firma, önce ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları’nı sağlamak konusunda başvurucu firmaya kılavuzluk eder. Yapılan değerlendirme, inceleme ve raporlamalar sonucunda eğer varsa eksikler tamamlanır ve standartların eksiksiz sağlandığından emin olunur. Ardından yapılacak denetimler sonrasında başvurucu tarafın ISO ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler Yönetim Sistemi Standartları’nı sağladığı belgelendirilir ve ilgili firmaya, belirli prosedürler sonrasında belgesi teslim edilir.

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Yetkin, dinamik ve deneyimli kadrosuyla tüm denetleme, gözetim, belgelendirme, ekspertiz ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde yanınızda. Ekibimiz; tarafsızlığı ilke edinerek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun, bağımsız denetim hizmeti vermektedir. Tüm denetim, gözetim, belgelendirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütürken odak noktamız firmalara karşı değil, firmalar için çalışmaktır. Denetim hizmetlerini, firmaları puanlamak için değil, süreçlerdeki aksaklıkları belirleyip firmayı ileri taşımanın bilinciyle, yani özetle müşteri memnuniyetini merkeze alarak yürütürüz.

Öneri ve Teklif Alın

Uzman ekibimize ulaşarak firmanızın değişen sektör koşulları karşısında ne tür belgelendirme, standardizasyon, akreditasyon veya denetimlere ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli bir akreditasyon, belgelendirme veya akreditasyon hizmeti hakkında teklif ve bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz.