parallax background

ISO 22000 | Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 | Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, adından da anlaşılacağı gibi gıda üretim ve tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilecek, insan sağlığını tehdit eden her türlü risk ve olasılığı ortadan kaldırmaya odaklanan bir standartlar serisidir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminden yola çıkılarak kurgulanmış bir standartlar serisidir. Fakat ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temel ilkelere odaklanırken ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi doğrudan süreç ve uygulamaların kendisine odaklanır.

Gıda üretim ve tedariği çok boyutlu, çok aşamalı ve çok kademeli bir süreçtir. Örnek vermek gerekirse; tarlada ekilmiş buğday tohumunun, makarna olarak sofrada, son kullanıcının tabağına geldiği ana kadarki tüm aşamaları kapsar.

Gıda güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için tohumun ekiminden toplanmasına, fabrikada işlenip makarnaya dönüştürülmesine, paketlenmesinden son kullanıcıya ulaşacağı satış noktasına gelmesine kadarki tüm süreçleri ve tüm bu aşamalar arasındaki nakliye-lojistik süreç gıda güvenliğini ilgilendirir. Gıda güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için bu aşamalarda yer alan bütün aracıların ya da firmaların karşılıklı iletişim, etkileşim ve iş birliği içinde olması mutlak bir gereksinimdir.

Tam da bu nedenle gıda tedarik “zinciri” olarak anılmaktadır. Her zincir gibi gıda tedarik zinciri de ancak en zayıf halkası kadar güçlü olabilir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi bu zincirin bütün halkalarını belirli bir standardın üzerine çıkarmaya, dolayısıyla gıda tedarik zincirinin tamamını güçlendirmeye odaklanan bir sistemdir.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin firmalara sağlayacağı en doğrudan ve bariz faydalardan biri elbette ki rekabet avantajıdır. Gıda sektörünün herhangi bir alanında faaliyet gösteren herhangi bir firmanın bu standartlara uyumsuz bir biçimde çalışması düşünülemez. Bu bağlamda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yeni pazarlara girmek isteyen, uluslararası pazarda rekabet etmek isteyen firmalara rekabet avantajı sağlamaktadır.

Ek olarak girilecek yeni pazarlardaki yerel sağlık ve gıda güvenliği mevzuatlarına uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Bunların yanı sıra ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun hizmet veren veya üretim yapan bir firmanın gıda güvenliği ve sağlık yönetmelikleri ihlal etme olasılığı da düşeceğinden, bunlardan doğacak hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalma riski de azalmış olacaktır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uluslararası kabul gören ve uygulanan başka bir standartlar serisi olan HACCP’ye (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) uyum sağlamayı da kolaylaştırmaktadır.

Ürün geliştirme ve tedariği süreçleriyle birlikte etkili kaynak yönetimini de sağladığından dolayı firma kârlılığı üzerinde de olumlu etkisi vardır. Bu özellikleriyle sürdürülebilirliğin sağlanmasında da etkendir.

Maliyetleri makul seviyelerde tutarak ürün kalitesini yükseltmeyi kolaylaştırması sayesinde rekabet avantajı sağlar. Benzer şekilde; üretim, tedarik ve lojistik süreçlerin sürdürülebilir ve sürekli olarak geliştirilmesini kolaylaştırır.

Günümüzde ticarette aranan koşullardan biri olan süreçlerin şeffaflığı ve güvenilirliğini sağlamakta temel etkenlerdendir. Tüm bunlara ek olarak bazı pazarlarda faaliyet gösterebilmek için zorunlu koşuldur.


  • Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlar.
  • Süreçlerinin şeffalığının güvenceye alınması yoluyla son kullanıcıya güven telkin eder.
  • Gıda üretim ve tedariği süreçlerinin sürdürülebilir ve sürekli olarak geliştirilebilir olmasını sağlar.
  • Diğer uluslararası gıda güvenliğini mevzuatlarına uyum sağlamayı kolaylaştırır. Bunların bazıları ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ön koşulu olduğundan dolayı süreci doğal olarak hızlandırır.
  • Son kullanıcı-müşteri şikâyetlerini azaltarak bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek cezai yaptırımları veya tazminat gibi maliyetleri azaltmakta etkilidir.
  • Genel performansla birlikte finansal göstergeleri olumlu yönde geliştirir.
  • Bazı uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmek için gerekli ön koşullardandır.
  • Müşteri bağlılığı ve güveni yaratmada etkilidir.
  • Marka pazarlanabilirliği ve prestiji açısından doğrudan olumlu etkileri vardır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi herhangi bir sektör veya sanayi dalına özel olarak geliştirilmiş bir standardizasyon sistemi değildir.

Bu nedenle ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Avantajları” ve “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” başlığı altında bahsedilen durumlardan fayda sağlamak isteyen her sektörden, her boyutta firma ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alabilir.

Herhangi bir boyut, çalışan sayısı, faaliyet alanı kısıtlaması yoktur.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi Link Control’ün de aralarında bulunduğu bağımsız, tarafsız ve bu alanda uzmanlaşmış bir üçüncü taraf şirketin kılavuzluğunda alınır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi konusunda uzmanlaşmış olan denetleyici firma, önce ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını sağlamak konusunda başvurucu firmaya kılavuzluk eder.

Yapılan değerlendirme, inceleme ve raporlamalar sonucunda eğer varsa eksikler tamamlanır ve standartların eksiksiz sağlandığından emin olunur.

Ardından yapılacak denetimler sonrasında başvurucu tarafın ISO ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını sağladığı belgelendirilir ve ilgili firmaya, belirli prosedürler sonrasında belgesi teslim edilir.

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Yetkin, dinamik ve deneyimli kadrosuyla tüm denetleme, gözetim, belgelendirme, ekspertiz ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde yanınızda. Ekibimiz; tarafsızlığı ilke edinerek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun, bağımsız denetim hizmeti vermektedir. Tüm denetim, gözetim, belgelendirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütürken odak noktamız firmalara karşı değil, firmalar için çalışmaktır. Denetim hizmetlerini, firmaları puanlamak için değil, süreçlerdeki aksaklıkları belirleyip firmayı ileri taşımanın bilinciyle, yani özetle müşteri memnuniyetini merkeze alarak yürütürüz.

Öneri ve Teklif Alın

Uzman ekibimize ulaşarak firmanızın değişen sektör koşulları karşısında ne tür belgelendirme, standardizasyon, akreditasyon veya denetimlere ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli bir akreditasyon, belgelendirme veya akreditasyon hizmeti hakkında teklif ve bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz.