parallax background

ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi

Dünya üzerinde faaliyet gösteren her bir şirket, tıpkı her bir birey gibi doğa ve çevre üzerinde belirli etkiler bırakır. Karbon ayak izinden tutun da firmanın faaliyet veya üretim sürecinde doğaya saldığı yan ürünlere veya kullandığı enerji miktarına kadar her faaliyet ve öge bu başlık altında toplanabilir.

ISO 14000 serisi standartlar arasında yer alan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları firmaların doğaya etkilerini en aza indirmenin, olumsuz etkilerini telafi etmenin ve nihai, ideal hedef olan sıfır etkiye doğru ilerlemenin yollarını ve süreçlerini standardize etmeyi amaçlayan temel esaslar bütünüdür.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ortaya çıkan son ürün veya hizmetin kendisiyle değil, bunların nasıl üretildiğiyle ilgilenir.

Maliyet azaltma ve kârlılık firmaların varlık nedeni ve temel amacı olduğundan dolayı, bazı firmaların bu amaca ulaşmak veya kârlılığı en üst seviyeye çıkartmak için faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini göz ardı etme veya çevreye etkilerini azaltıcı ek önlemleri almama eğilimine girmeleri söz konusu olabilmektedir. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları bu biçimde davranmayan firmaları diğerlerinden ayırt etmek ve deyiş yerindeyse çevre bilinciyle hareket ettiklerini belgeleyip kanıtlamak üzere oluşturulmuş bir standartlar bütünüdür.


İnsan çevreden bağımsız olamayacağından, firmalar da insandan bağımsız olamayacağından dolayı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarının sağladığı en temel fayda sürdürülebilirliktir. Firmaların yalnızca kârlılık ve maliyet amacı gütmediğini sürdürülebilirlik ve çevreye en az etkiyle varlığını sürdürmeyi de amaçladığını uluslararası kabul görmüş ve ortak akılla belirlenmiş kurallara göre kanıtlamanın yoludur.

Gerek yurt içinde gerekse uluslararası faaliyet gösteren firmaların yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlamasını ve bunların gerekliliklerini yerine getirmesini kolaylaştırıcı niteliktedir.

Uluslararası alanda, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet göstermeyi planlayan firmalar için bir gereksinimdir. Zira ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları, 1993’te Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Avrupa Birliği Eko-Yönetim ve Denetim Şemasının temel ögelerinden biridir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları Belgesi, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterirken alınması gereken çeşitli diğer izin ve belgelerin alınmasında aranan bir koşul olabilmektedir.

Günümüzde son kullanıcı/tüketicinin çevre bilinci konusunda giderek daha donanımlı ve duyarlı hâle gelmesi, hızla artan sayıda firmanın da çevre bilincini temel ilke olarak benimsemesine neden olmuştur. Çevreye olumsuz etkileri olduğu bilinen firmaların hizmet ve ürünlerinden bilinçli olarak kaçınma davranışı tüketiciler arasında hızla yayıldığı gibi bu tür firmalarla iş yapmama ilkesi de firma ve şirketler arasında yayılmaktadır. Bu nedenle bazı firmalar, mevzuatlar zorunlu kılmasa bile iş ortaklarının ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları Belgesine sahip olması şartını aramaktadır.


 • Firmaya prestij ve marka değeri katar.
 • Firmanın uzun vadeli varlığını sürdürebilmesi için gerekli şartları sağlamada kılavuz niteliğindedir.
 • Sürdürülebilirlik ilkesinin uygulanabilmesi için kılavuz niteliğindedir.
 • Avrupa Birliği ülkeleri gibi, çevreci mevzuatların ağır bastığı ülke ve pazarlarda faaliyet gösterebilmek için gereklidir.
 • Çevre koruma mevzuatlarının hazırlanışında da esas teşkil ettiğinden, bunlara uyum sağlamayı kolaylaştırır.
 • Uzun vadede maliyetleri ve riskleri azaltmada etkilidir.
 • Güncel müşteri ve üçüncü taraf eğilim ve tutumları göz önüne alındığında, şirketin pazarlanabilirliğinde çok olumlu etkisi vardır.
 • Kaynak yönetimini ve kirlenmeyi başlangıç aşamasında denetim altına alarak sonradan oluşacak ek maliyetleri önler.
 • Firmanın risk primini, dolayısıyla sigortalanma maliyetlerini düşürmede etkilidir.
 • Çalışan bağlılığını sağlamada etkilidir.
 • Nitelikleri ve firmaya kazandırdığı kabiliyet ve standartlar açısından, firmaya rekabet avantajı sağlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi herhangi bir sektör veya sanayi dalına özel olarak geliştirilmiş bir standardizasyon sistemi değildir. Bu nedenle “ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Avantajları” ve “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları” başlığı altında bahsedilen durumlardan fayda sağlamak isteyen her sektörden, her boyutta firma ISO 14001 Çevre yönetim Sistemi belgesi alabilir. Herhangi bir boyut, çalışan sayısı, faaliyet alanı kısıtlaması yoktur.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi Link Control’ün de aralarında bulunduğu bağımsız, tarafsız ve bu alanda uzmanlaşmış bir üçüncü taraf şirketin kılavuzluğunda alınır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi konusunda uzmanlaşmış olan denetleyici firma, önce ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını sağlamak konusunda başvurucu firmaya kılavuzluk eder.

Yapılan değerlendirme, inceleme ve raporlamalar sonucunda eğer varsa eksikler tamamlanır ve standartların eksiksiz sağlandığından emin olunur.

Ardından yapılacak denetimler sonrasında başvurucu tarafın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını sağladığı belgelendirilir ve ilgili firmaya, belirli prosedürler sonrasında belgesi teslim edilir.

Link Uygunluk Değerlendirme ve Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi

Yetkin, dinamik ve deneyimli kadrosuyla tüm denetleme, gözetim, belgelendirme, ekspertiz ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde yanınızda. Ekibimiz; tarafsızlığı ilke edinerek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun, bağımsız denetim hizmeti vermektedir. Tüm denetim, gözetim, belgelendirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütürken odak noktamız firmalara karşı değil, firmalar için çalışmaktır. Denetim hizmetlerini, firmaları puanlamak için değil, süreçlerdeki aksaklıkları belirleyip firmayı ileri taşımanın bilinciyle, yani özetle müşteri memnuniyetini merkeze alarak yürütürüz.

Öneri ve Teklif Alın

Uzman ekibimize ulaşarak firmanızın değişen sektör koşulları karşısında ne tür belgelendirme, standardizasyon, akreditasyon veya denetimlere ihtiyaç duyduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belirli bir akreditasyon, belgelendirme veya akreditasyon hizmeti hakkında teklif ve bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz.